Bedre Word/faktura er en fakturaskabelon med eller uden indbetalingskort FIK 752 (kortart +71), svarende til girokort. Det er et faktureringsprogram med regnskabsprogram til sammentælling og mulighed for automatisk eksport af faktura til Excel

Faktureringsprogram Bedre Word/faktura kan anvendes til følgende typer faktura:

Funktioner

Indbetalingskort FIK 752
Indbetalingskortet er en del af det fælles indbetalingssystem, som er et samarbejde mellem pengeinstitutterne og PBS. En virksomhed skal tilmelde sig systemet og have sit indbetalingskort godkendt af FI-kortgodkendelsen. FI-kortgodkendelsen har godkendt indbetalingskort baseret på dette program, men det fritager ikke dig fra at få dine indbetalingskort godkendt.

Skrifttypen OCR-B
OCR-linjen skal udskrives med skrifttypen OCR-B. Der følger to udgaver af OCR-B med BedreWord/faktura. De bliver automatisk installeret i mappen med skrifttyper.

Mere information om indbetalingskort
PBS har skrevet en håndbog om indbetalingskort +71, som du kan downloade her:

BedreWord/programudvidelser
BedreWord/faktura

Faktura
Skriv fakturaer med eller uden fortrykt indbetalingskord FIK752

Værtsprogrammer
Word 2000 eller nyere

Version
3,7. 13. august 2007